Tjenester

 

Systemrådgivning

»  Hjelp til utarbeidelse, tilpasning og implementering av systemer som dekker identifiserte krav.
»  Hjelp til utarbeidelse av SHA/HMS-planer.
»  Hjelp til utarbeidelse av kvalitetsplaner.


Opplæring

»  Opplæring i systembruk.
»  Opplæring i relevante lover og forskrifter for bygg, anlegg og transportnæringen.
»  Opplæring av verneombud.

  

Sentral godkjenning

»  Hjelp ved utforming av førstegangs søknader.
»  Hjelp ved søknader om endringer og fornyelser.
»  Hjelp til tilpasning av rutiner som kreves i SAK 10, § 10-1. 

 

Sikkerhetsrådgivning

Alle som transporterer farlige væsker eller sprengstoff er pliktig å knytte til seg en godkjent sikkerhetsrådgiver. Argus har personale med slik godkjenning. Det er bare å kontakte oss og be om et tilbud.

En sikkerhetsrådgiver gjør følgende:

»  Gir råd for å forebygge og redusere fare for skade på mennesker, materiell og miljø ved transport av farlig gods.
»  Bistå med opplæring av ansatte.
»  Utarbeide årsrapporter både bedriftsinternt og for myndighetene.
»  Veiledning i regelverket og hjelp til å oppfylle kravene I ADR/RID.