Velkommen til Argus !

Enkelt - og intelligent!

Argus AS tilbyr programvare på web for effektiv etablering av HMS, kvalitets- og miljøstyringssystemer, samt systemhåndbøker i bygg, anlegg og transportnæringen. I tillegg bistår vi våre kunder med prosjektrelaterte systemer, søknader om godkjenninger og nødvendig hjelp i alle typer tilsyn. Lurer du på hvem og hvor vi er kan du klikke på fanen.

Bruker du Argus Byggesak, er det lett for oss å vedlikeholde din sentrale godkjenning, dersom du ønsker vår hjelp i dette arbeidet.

TJENESTER