Kontakt

Hovedkontor Skien
Borgestadbakken 2
3712  SKIEN

 

 

 

 

 

Sentralbord: 35 50 51 52
E-post: post@argus.no

 

 

 

 

 

 

Avdelingskontor Bergen
Storebotn 7
5309 Kleppestø 
Arve Gustavsen
482 38 135
arve@argus.no

 

 

 

 

 

Avdelingskontor
Møre- og Romsdal
Rekdalsvegen 261
6395  REKDAL

Arild Gustavsen
913 66 163
arild@argus.no 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

arild

Arild Gustavsen

Daglig leder

 

tlf: 913 66 163
arild@argus.no

 

Selskapets gründer og daglige leder.
Arild har teknisk og juridisk utdannelse og arbeider hovedsakelig med produktutvikling og rådgivningsarbeid ifbm. godkjenninger og sertifiseringer.

 

  

 

 

guri

Guri Haugerud Willums

Kontorsjef

 

tlf: 975 19 116
guri@argus.no

Guri har økonomisk utdannelse og håndterer økonomi og personalforhold. Hun begynte i Argus i 1995, er medeier og sitter i vårt styre.

 

  

 

 

trond

Trond Aasland

Rådgiver

 

tlf: 926 29 408
trond@argus.no

Trond Aasland er agronom, har fagbrev om tømrer og utdannelse i faget fjellsprengning. Det forhindrer ham ikke å være en dyktig rådgiver med hensyn på både sentrale godkjenninger, byggesaksproblematikk og sertifiseringer generelt. Han begynte i Argus i 1996.

 

  

 

 

 Arve_2013

Arve Gustavsen

Rådgiver

 

tlf: 482 38 135
arve@argus.no

Arve begynte hos oss i 2013 etter å ha studert matematikk og naturvitenskap på universitetet i Bergen. Han håndterer den digitale utviklingen hos oss ved siden av å gi nødvendig kundesupport, bistå kunder i tilsyn og med rådgivning generelt.

 

  

 

 

gro

Gro Dalum

Kontormedarbeider

 

gro@argus.no

Det er Gro de fleste møter i forbindelse med håndbøker og kurs. Gro har arbeidet hos oss siden 2000 og kjenner etter hvert de fleste av våre kunder. Gro er den som smører systemet ved håndbokproduksjon. I tillegg hjelper hun Arve med utarbeidelse av klimagass- og kvalitetsregnskap. Hun bistår salgsavdelingen med lisensarbeid og har også kontroll på vårt CRM-verktøy.

 

  

 

 

berity

Berit Abelseth

Kontormedarbeider

 

berit@argus.no

Berit har vært hos oss fra årsskifte 1997/1998. Hun arbeider i dag med produktutvikling i sammen med daglig leder, samt er sentral i alle typer produksjoner i Skien.

 

  

 

 

vigdis

Vigdis Ligaard

Kontormedarbeider

 

vigdis@argus.no

Vigdis kom til Argus i 1995. Hun arbeider i dag med håndbokproduksjon og med dokumenter til vår store dokumentdatabase. 
Vigdis bistår også rådgiver Trond Aasland ved behov av ulike slag.