Kontakt

Hovedkontor Skien
Borgestadbakken 2
3712  SKIEN

 

Sentralbord: 35 50 51 52
E-post: post@argus.no

 

 
Avdelingskontor Bergen
Storebotn 7
5309 Kleppestø 
Arve Gustavsen
482 38 135
arve@argus.no
Avdelingskontor
Møre- og Romsdal
Rekdalsvegen 261
6395  REKDAL

Arild Gustavsen
913 66 163
arild@argus.no 


 

 

 

   

 

   

  

  

 

  

arild

 

Arild Gustavsen

Daglig leder

 

tlf: 913 66 163
arild@argus.no

 

Selskapets gründer, styreleder og daglige leder. Han er fagskoleingeniør med grunnfag i jus, og er fortsatt i full drift etter et langt liv i bransjen. Han har heller ingen planer om noen pensjonist-tilværelse, og samarbeider tett med Berit om det meste av faglige oppgaver.

guri

 

Guri Haugerud Willums

Kontorsjef

 

tlf: 975 19 116
guri@argus.no

 

Guri er i dag kontorsjef med personalansvar og hun har vært en del av Argus fra 1995. Innkjøp, lønn, regnskap og personalforhold er hennes viktigste arbeidsoppgaver. Guri er medeier i Argus og sitter i styret sammen med daglig leder. Hun er på denne måten med i alt strategisk arbeid.

trond

Trond Aasland

Rådgiver

 

tlf: 926 29 408
trond@argus.no

 

Trond har vært i Argus siden 1996. Hans erfaring fra BA-næringen er lang. Han har f.eks. arbeidet sammen med Arild fra den tiden Arild drev som entreprenør – tidlig på 1990-tallet. Han er egentlig utdannet agronom, men hans interessefelt er stort. I dag dreier alt seg om sertifiseringer, godkjenninger, byggesaker og kontraktsarbeid. Og Trond har Vigdis med seg på laget med hensyn på formaliteter.

 Arve_2013

Arve Gustavsen

Rådgiver

 

tlf: 482 38 135
arve@argus.no

 

Arve begynte hos oss i 2013. Hans ide var å bli matte-lærer, men med Arve sin arve-lige belastning – blir matte, kjemi og fysikk studier benyttet i arbeidet som rådgiver i Argus i stedet for i skoleverket. Han er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent og arbeider både med sertifiseringer, godkjenninger, ordinær rådgivning og med den digitale utviklingen av Argus på web. Han spiller på lag med Gro i sitt daglige arbeid.

gro

Gro Dalum

Kontormedarbeider

 

gro@argus.no

 

 

Gro har arbeidet hos oss fra 2000, og i fast stilling fra 2007. Det er Gro de fleste møter når de tar kontakt med Argus. Hun er den som håndterer de fleste av våre håndbok- kunder. I tillegg er der Gro som utarbeider de fleste målregnskaper i forbindelse med ISO-sertifiseringer. Dvs.; Klimagassregnskap, Kvalitetsregnskap og regnskap for Sikkert arbeidsmiljø. Dette gjør Gro sentral for mange av våre kunder. Hun arbeider også tett med rådgiver Arve Gustavsen med hensyn på sentrale godkjenninger – og grunnlaget for alle typer målregnskap i sertifiseringsprosesser.

berity

Berit Abelseth

Kontormedarbeider

 

berit@argus.no

 

Berit har vært fast ansatt i Argus siden begynnelsen av 1998. Hun er med i all produktutvikling, styrer dokumentbasene våre, vedlikeholder alle former for håndbøker, og følger med i regelverksendringer, spesielt innenfor HMS- og det ytre miljø. I tillegg har hun stålkontroll på Arilds sertifiseringskunder og hans kunder med sentral godkjenning.

vigdis

 

 Vigdis Ligaard

Kontormedarbeider

 

vigdis@argus.no

 

Vigdis har vært i Argus fra 1995, og kjenner til det aller meste av vår produksjon. I tillegg til å være sentral i håndbokproduksjonen, er hun på lag med rådgiver Trond Aasland i vår ISO-bistand. Det betyr at hun holder orden på formalitetene omkring akkreditert sertifisering for Trond sine kunder. 

Oddbjørn 2022Oddbjørn 2022Oddbjørn 2022

Oddbjørn Dalum

 

tlf: 

oddbjørn@argus.no

 

 

Oddbjørn starter sin hverdag i Argus 1. januar 2023. Etter endt Krigsskole begynte han sin karriere i Forsvaret og han har arbeidet med ledelse i hele sitt voksne liv. Planen er at Oddbjørn sakte og sikkert bygger opp sin egen kundeportefølje med ISO-sertifiserte foretak. Han vil også etterhvert kunne påta seg Miljøfyrtårn arbeid. Vi ser frem til å ha Oddbjørn Dalum med på laget. Argus trenger også «nye øyne» i sitt produktutviklingsarbeid. Derfor blir oppgavene varierte fra starten av for vår nye medarbeider. Oddbjørn vil være en naturlig del av team Berit/Arild fra dag en. Så får vi se hvordan ting faller på plass etterhvert.