Argus-håndbøker

 

 

Leveringsbetingelser

Prisliste håndbøker... oppdateres

Web-App introduksjonsbrosjyre

Argus Håndbøker

Et effektivt HMS, miljø- og kvalitetsstyringsarbeid krever de ansattes medvirkning.

For å distribuere viktig informasjon om endringer i regelverket eller endringer i egen organisasjon, er små  ringinnbundne håndbøker en perfekt løsning.

 

Argus Web-App – håndbøker på web

Nå kan du lese håndboken på telefon eller nettbrett. Argus web-applikasjon er en web-side som er tilpasset telefon og nettbrett (iOS og Android). Man må ha tilgang på Internett for å bruke appen.

Argus Web-App inneholder i tillegg en enkel funksjon for registrering av avvik i foretaket. Funksjonen forutsetter at avvik behandles etter egen rutine i håndboken.

Det fins også en «oppslagstavle». Dette er en meldingstjeneste som man kan bruke internt i firmaet til å gi beskjeder el.

Håndbøker på web er en abonnementsløsning. Argus redigerer boken din når det passer deg, uansett når det er på året. Eller når det faktisk er endringer av betydning.

Den delen av boken som inneholder generell informasjon oppdaterer Argus kontinuerlig. Er det endringer i lov eller forskrift behøver du ikke vente på neste års bok for å være «up to date».

 

Tilpassede håndbøker

Tilpassede håndbøker i A5 format, hvor du selv kan påvirke hele del 1 av håndboken. Boken utvikles i samarbeid mellom oss og deg som kunde.


Standard håndbøker

Vi leverer standard bøker  i A5 format for følgende bransjer: Bygg/anlegg, Transport og HMS. Disse egner seg for alle aktører på et generelt grunnlag.

Fremmedspråklige håndbøker

Vi leverer håndbøker på følgende språk: Engelsk, Estisk, Latvisk, Litauisk og Polsk.
Disse bøkene er standardiserte for bygg og informasjonen er i hovedsak basert på illustrasjoner, jf. eksemplet på denne siden. Disse må ikke sammenlignes med våre ordinære norske bøker. 

Se prislisten for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Tilpasset eksempel Standard eksempel Utenlandsk eksempel