Produkter

 

 

 

Argus produktkatalog

 

 

Leveringsbetingelser

 

   

 

Totalentreprenør Kurt Lunthe sitt styringssystem

 

 

Revisjonslogg Argus Safedoc

(Rev. 30.03.2020)

 

 

 

 Priser:

Produkter Kostnad pr. år

Argus Dokumentsenter med blankettmodul for byggesaker:

5500,-

Argus Safedoc dokumentbase med automatisk
logopålegg på dokumenter: 

5500,-

Brukertilgang. pr stk.

900,-

Gjestebrukertilgang i Argus Dokumentsenter:

 400,-

Argus Rutinesamling for BA-bransjen (pr. år).

2200,-

 

Prisen for lagring av data er kr. 0,- inntill man passerer 5 GB. Deretter er prisen for lagring kr. 1000,- pr. 5 GB. 

(Alle priser per år og eks mva)

 

Kjøp tilgang

 

Argus Dokumentsenter med byggesaksmodul

Argus Dokumentsenter er plassert i Windows sin nettsky Azure. Her har vi bygget nødvendig funksjonalitet for effektiv håndtering av relevante systemdokumenter. I denne modulen finner du også en glimrende blankettmodul som gjør det lett å håndtere alle funksjoner i Byggesak dersom du påtar deg oppgaver som er søknadspliktige. Denne modulen kan kjøpes som et selvstendig produkt.

Se presentasjonsvideo for Argus Dokumentsenter her 

Se presentasjonsvideo for Argus Byggesak her 

Ønsker du en demonstrasjon med prøvetilgang, kontakt oss på 482 38 135 eller 3550 5152.

 

 

Argus Safedoc med logo på dokumenter og systemhåndbok for effektiv bruk

Argus Safedoc er en søkbar samling med Word-dokumenter som svarer på krav til den dokumentasjon som kreves av et foretak i henholdsvis Arbeidsmiløjøloven, Forurensningsloven, Plan- og bygningsloven, EN-NS-ISO 9001:2008/2015, EN-NS-ISO 14001:2004/2015, samt en rekke produktstandarder for både industri, bygg og anlegg. Og når vi sier «svarer på krav» betyr det at vi gir deg et forslag som stemmer med hva som forventes – og som du med små justeringe kan tilpasse ditt behov – og svært ofte kan de også benyttes uten justeringer. Legger du inn logoen din i programmet faller den automatisk inn på alle dokumenter du laster ned til egen maskin eller inn i Argus Dokumentsenter om du ønsker den muligheten.

Vi leverer Argus Safedoc i følgende varianter:

» Argus Safedoc for HMS/Internkontroll – alle bransjer.

» Argus Safedoc for Transportbransjen.

» Argus Safedoc for BA – alle bygg- og anleggsfag.

Felles for alle variabler her er at det er systemhåndboken for de ulike bransjer som er nøkkelen til både nødvendig kunnskap og hvilke dokumenter du skal bruke når.

Se presentasjonsvideo for Argus Safedoc her 

 

 

Argus Prosjektmodul med fotofunksjon i sjekklistene

Denne er også et frittstående produkt, egnet for søknadspliktige oppgaver i tiltaksklasse 1 og 2. Modulen generer det minimum du må ha for å tilfredsstille minimumskravene i lov- og forskrift. I modulen etablerer du prosjektet, og på byggeplass logger du deg inn i prosjektets trinn 5, og gjør nødvendige registreringer på ditt lesebrett eller i din smarttelefon. Stort enklere klarer du ikke å tilfredsstille gjeldende krav.

Det er imidlertid viktig å merke seg hvilke prinsipper modulen er bygget på. 

1. Modulen er en ren konsekvens av at Argus har bistått ca 100 av sine kunder i tilsyn fra DiBk med sentralt godkjente foretak.
 2. Vi vet derfor hva som skal til for å tilfredsstille lov og forskrift etter å ha korrigert den dokumentasjonen DiBk etterspør i sine tilsyn i henhold til de avvik- og observasjoner som DiBk har gitt. Vi aksepterer med andre ord Direktoratets tolkning av regelverket. SAK10 snakker om kritiske punkt. Og det er de kritiske punkter DiBk jakter på i sammen med rutiner og identifisering av krav.
 3. Dersom et foretak bruker vår prosjektmodul i søknadspliktige tiltak, slik den er utformet av oss etter innspill fra DiBk, vil foretaket ikke miste sin sentrale godkjenning.
 4. Egne tilpasninger av dokumenter i modulen strider derfor mot modulens grunnidé som er å sikre våre kunder mot trøbbel med myndighetene. Men vær også klar over følgende:
 5. Mange byggherrer har spesielle ønsker om dokumentasjon som ligger langt utenfor Lov- og forskriftskrav. Og mange av våre kunder mener at både det ene og det andre er viktig å sjekke i et prosjekt. Det er her trinn 4 i modulen kommer inn. Prosjektarkivet.
 6. I prosjektarkivet kan man laste opp hva man vil. Også egne tilpassede sjekklister etter bruk på byggeplass for sikker arkivering. Her er det bare å være kreativ.
 7. Og ikke glem følgende: I trinn 5 kan du legge til så mange sjekklister du vil fra menyen i modulen, alle sjekklister har tomme felt etter de obligatoriske sjekkpunkt for tilførsel av egne punkt, du kan ta bilder som vedlegg til dokumenter både med hensyn på HMS- og på kvalitet. Og i trinn 4 kan bilder også legges inn som frie vedlegg.

Se presentasjonsvideo av Argus Prosjektmodul her 

 

 

Miljøfyrtårn

Grunnpris pr. foretak (2 – 3 ansatte må møte til opplæring)  for bistand til sertifisering etter kravene til Miljøfyrtårn:  kr. 5.000,-

Grunnprisen dekker Argus sine utgifter til godkjenning av medarbeidere i Miljøfyrtårnordningen, samt tilrettelegging for eget oppstartmøte i Argus sin regi.

Forøvrig faktureres kunden for faktisk medgått tid for den tid opplæring og tilrettelegging tar. Vår konsulenttimepris er pr. 1. januar 2019 kr. 1.250,- pr. time.

Alle priser er eks. mva.

 

Priser andre produkter

Disse produktene kan ikke kjøpes på nett. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Produkter Pris
Kvalitetsplaner for søknadspliktige tiltak pr. stk. 350,-