Sertifisering

 

Hva er et sertifikat?

Et sertifikat er noe som utstedes på fastsatte kriterier. Du må bevise at du oppfyller visse minimumskrav innenfor det området sertifikatet beskriver. Skal du kjøre personbil – må du ha sertifikat for personbil – og ikke for moped. Noen kriterier er laget slik at man må være godkjent av myndighetene for å utstede et sertifikat. Mens andre sertifikat utstedes av bransjeordninger, leverandører eller andre som ser det tjenlig at man har bevist at man kan det man gir seg ut for å kunne.

Den som ønsker å sertifisere andre etter kravene i ISO-standarder må være godkjent av myndighetene (akkreditert) på myndighetenes egne kriterier.

 

Argus og ISO-sertifisering

Argus utviklet et samarbeid med flere akkrediterte sertifiseringsorgan allerede i 2008. Vi har fra den gang bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert. 

Vi tror ingen andre konsulentselskap arbeider på den måten vi gjør det. Vi tar hånd om hele prosessen når kunden ønsker vår bistand.

Vi innhenter pris fra ulike sertifiseringsorgan. Vi går inn som systemansvarlig i sertifiseringsprosessen. Vi gjør hele jobben for deg som kunde. Du er i trygge hender, og vi garanterer sertifikatet på veggen.

Skal du i gang med NS-EN ISO 9001:2015/14001:2015 eller NS-ISO 45001:2018 er det bare ett sted å gå om du trenger hjelp. Til Argus AS.

Velkommen!