0- visjon med hensyn på skader og ulykker.

Arild Gustavsen - 11.08.2014

 

Representanter fra bygge- og anleggsnæringen, rådgivende ingeniører, arkitekter, BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeids- og sosialminister Robert Erikssen undertegnet 18. juni et HMS-charter med en nullvisjon for antall skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

– Det handler om å bry seg om hverandre på arbeidsplassen. Partene i arbeidslivet har en ambisiøs målsetting, men vi må sette oss krevende mål for å lykkes. Dette er et godt eksempel på treparts bransjesamarbeid der vi kan oppnå gode resultater i fellesskap, sa statsråden.

Arbeidstilsynet  vil følge opp charteret på myndighetenes vegne. Arbeidstilsynet og Stami skal blant annet utarbeide en årlig rapport om skader og utviklingen i næringen.