1. mai er over...og det betyr nye regler for deklarasjon av avfall.

Arild Gustavsen - 09.05.2016

Alle våre kunder leverer farlig avfall, noen ofte, andre bare av og til. Og for å levere farlig avfall, må man etter 1. mai deklarere avfallet på nett. Det er bare å ta jobben med å registrere seg jo før jo bedre. Adressen er; www.avfallsdeklarering.no