28 mennesker er drept i arbeidsulykker de siste 3 årene.

Arild Gustavsen - 12.05.2014

Den 6 mai leste vi i media at 27 mennesker i vår bransje er drept i arbeidsulykker de siste 3 år. På ettermiddagen dagen etter ble nok en medarbeider drept i en overkjørselsulykke.

Det er derfor gode grunner til at Arbeidstilsynet har fokus på vår bransje gjennom hele 2014. Og dersom bransjen ikke tar problemstillingen på alvor, skal vi love at fokuset både blir forsterket og forlenget fra AT sin side. Start med en arbeidsmiljøkartlegging. Identifiser all risiko. Risikovurder og sett opp handlingsplaner. Handlingsplanen bør inneholde et stertk fokus på opplæring. Og glem aldri problemstillingen med kommunikasjon på byggeplass. Det kryr av nye medarbeidere der ute som ikke forstår et kløyva ord av det vi sier. Det eneste de har lært er; "Jeg forstår. No problem». Ta den utfordringen på alvor kjære kunde.

Risikovurdering og opplæring er et gjennomgående krav i alle HMS- forskrifter. Og husk; vi er der når du trenger oss.