30 bemanningsselskap tapte sin kamp for å kunne fortsette med sin kjernevirksomhet.

Arild Gustavsen - 03.07.2023

De forsøkte å stoppe ikrafttredelsen av loven om forbud mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsselskap ved en midlertidig forføyning.

Det var advokatfirmaet Grette som frontet saken. De vet normalt godt hva de driver med. Saken er fremmet for ESA. Vi tipper ESA vil tvinge norske myndigheter til å endre et vedtak som helt klart strider både mot sunn fornuft og EU sine prinsipper om fri flyt av arbeidskraft. Dagens regjering, godt sekundert av LO, har sannsynligvis strukket strikken litt for langt i sin styringsiver denne gangen. Vi krysser fingrene for at ESA handler raskt på våre kunders vegne.