Arbeidsplasser stenges hele tiden. De er livsfarlige.

Arild Gustavsen - 14.11.2021

 

Vi som arbeider i Bygg-, anlegg- og transportnæringen lever farligere enn andre yrkesgrupper. Bare i bygg- og anlegg så langt i 2021 har Arbeidstilsynet stanset arbeidet på 577 arbeidsplasser. Det er ganske drøyt, spør du oss. Men leser du statistikken litt grundig, ser du at Viken har brorparten av disse arbeidsplassene. 131 av 577 er bra uttelling for sentrale strøk. I dette området av landet er det en del fremmede arbeidskulturer i forhold til resten av landet vårt. Dessverre. Vi observerer jo en del ting på byggeplasser selv. Men når det er sagt, er det fortsatt 446 farlige arbeidsplasser som er stanset i det øvrige landet, så perfekte er vi ikke selv om vi snakker norsk.

Vårt budskap er; Tenk sikkerhet i ethvert oppdrag.