Arbeidstilsynet kan fra 1. januar i år ...

Arild Gustavsen - 06.01.2014

... ilegge overtredelsesgebyr!

Gebyr kan ilegges for brudd på bestemmelser Arbeidstilsynet håndhever i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, tobakkskadeloven og lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. I praksis vil overtredelsesgebyr forbeholdes alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen.

Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, pt. i underkant av 1,3 millioner kroner. 

Se mer på: http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2014/Innforing-av-overtredelsesgebyr/#sthash.WMhHnL0D.dpuf