Arbeidstilsynet med ny tolkning av AML § 4-4 om inkvartering av arbeidstakere.

Arild Gustavsen - 20.03.2017

Loven stiller krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Arbeidsgivere som inkvarterer arbeidstakere bør ta en kikk på AT sin tolkning – og straffebestemmelsene som kan komme til anvendelse om inkvarteringen ikke er i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen.