Arbeidstilsynet med uanmeldte tilsyn

Arild Gustavsen - 22.04.2014

Men hensyn på lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere, og fokus på HMS i hverdagen – kjører Arbeidstilsynet en frisk kampanje med uanmeldte besøk. De er ikke bare friske med hensyn på forventninger til kunnskap ute blant formenn og baser, men de er også friske med sine pålegg. Så, lær deg innholdet i din HMS-håndbok, og sørg for at alle medarbeidere som har fått den – faktisk vet at de har fått den – og at den inneholder svært mye av den informasjonen både ledere og ansatte forventes og ha.