Arbeidstilsynet oppretter en egen arbeidstidsenhet – i Bergen – for hele landet!

Arild Gustavsen - 18.01.2016

Nå skal det bli orden i sakene. Vi skal få likebehandling ved søknader om dispensasjoner fra lovpålagte arbeidstidskrav. Den nye enheten vil bestå av åtte medarbeidere skriver bygg.no. I tillegg; en tilknyttet yrkesmedisiner. Vi i Argus ber på vegne av våre kunder om at det i denne gruppen av saksbehandlere finnes folk som har opplevet hva det er å IKKE ha arbeid. Vi håper at mange i gruppen – i motsetning til lovverket – oppfatter arbeid som en velsignelse – og ikke en forbannelse! Vi minner om Henry Ford sine velvalgte ord: 

 

Kun når jeg arbeider -

befinner jeg meg vel.

Da er jeg hos -

min egen tanke.