Arbeidstilsynet vil sjekke malere for ulovlig bruk av malingsfjerner!

Arild Gustavsen - 27.04.2012

Fra 6. juni 2012 er det ikke lenger lov å benytte malingsfjerner som inneholder mer enn 0,1 vektprosent diklormetan (DCM). Dette er regulert av REACH-lovverket som Norge har tatt inn gjennom EØS-avtalen. Diklormetan kan gi løsemiddelskader og øker faren for å få kreft. Det har vært flere ulykker i EU i løpet av de siste 20 årene som skyldes bruk av diklormetan. Noen av disse ulykkene har hatt
dødelig utfall. Reguleringen av diklormetanholdig malingsfjerner er derfor streng.