Argus ber NHO om svar på spørsmål om Bdh sin bistand til virksomheter i BA-næringen.

Arild Gustavsen - 02.03.2015

Med bakgrunn i Arbeidstilsynets tøffe krav til at bedriftshelsetjenester skal involveres i kartleggings- og risikovurderinger, enten de har kunnskap om faget eller ikke har vi stilt juridisk avdeling i NHO følgened spørsmål:

Hva ligger i begrepet ”bistand” fra Bdh?

Hva ligger i begrepet ”løpende” bistand fra Bdh?

(I bygg og anleggsbransjen endres arbeidsforholdene daglig. Man etablerer nye prosduksjonsorganisasjoner og produksjonssteder mange ganger i året.)

Kan arbeidsgiver si; vi har ikke tillit til vår Bdh kompetanse innenfor enkelte av våre fagområder fordi vi mener oss selv mer kompetende?

Hvis vi ser på FOLM § 13-2, med det omfang som kreves av Bdh sin involvering. Vi det da være borstkastet å etablere egen HMS- kompetanse?

Kan en arbeidsgiver straffes, om han unnlater å søke bistand fra sin Bdh på denne bakgrunn?

Hvem er egentlig jurisk kompetent til å ta beslutninger som påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø?

Hvem straffes dersom bedrifthelstjenestens råd fører til ulykke? Arbeidsgiver eller Bdh?

Vi er spent på svarene...