Argus går hardt ut mot Kommunaldepartementet med hensyn på utilsiktede virkninger av regelendringer fra 1. Januar 2016

Arild Gustavsen - 22.02.2016

Det vi varslet i denne spalten den 2. november i 2015 ser vi nå i virkeligheten hver dag. Seriøse entreprenører – avhengig av tiltaksklasse 2 for å få gravetillatelser over hele landet, settes nå ned i tiltaksklasse 1 ved fornyelser på løpende bånd. Fra 1. Januar i år, gir bred erfaring ikke lenger noen som helst kompetanse. Uten teknisk fagskole eller mesterbrev kan man glemme tiltaksklasse 2 i alle fagområder. Vi mener denne forvaltningsmessige praksisendring er forakt for en hel bransje og har i dag sendt brev til 22 utvalgte statsråder, stortingspoltikere og mediemennesker – i det lønnlige håp om at noen snart våkner. Vi trodde egentlig dette var bransjeorganisasjonenes oppgave, men den gang ei. Nå holder vi ikke pusten akkurat. Økokrim herjet urettmessig med TansOcean i 11 år, så vi har ingen store forventninger. Kun et lønnlig og knøttlite håp. Men gjør oss en tjeneste: Ta pennen fatt du også dersom du føler dette på kroppen. Send en e-post til Jan Tore Sanner. Her er e-postadressen hans: jtsa@kmd.dep.no. Desto flere som sier fra, jo større er sjansen for at noe skjer.