Argus har fått svar fra Arbeidstilsynet med hensyn på når Bht skal bistå, jf. FOLM § 13-2 som AT lokalt elsker å vise til i sine rapporter.

Arild Gustavsen - 16.03.2015

Vi stilte NHO en del spørsmål forrige uke. De ville ikke ta i saken. Vi gikk derfor til Arbeidstilsynet sentralt, nærmere bestemt til «Svartjenesten». Svaret var omfattende, men kan summeres opp med følgende utdrag:

Det er dermed ikke sagt at alle rådene skal følges i alle tilfeller. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidsmiljøtilstanden, og det er som du sier arbeidsgiver som sitter med ansvaret om noe går galt. Derfor må arbeidsgiver selv sørge for at den beste sakkyndige kompetansen legges til grunn i sine kartlegginger.

Bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten, det har arbeidsgiver. Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere, og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd. 

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er regulertforskrift om organisering, ledelse og medvirkning. § 13-2 sier følgende:

 «Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten…"

(Arbeidsgiver skal selv vurdere hvem han ber om råd – ikke Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver sitter med det hele og fulle ansvar).

Vi likte den siste setningen her…den stemmer med vår oppfatning av regelverket.