Argus med nytt opplegg for 40 timers opplæring i HMS-arbeid for daglig leder, linjeleder og verneombud.

Arild Gustavsen - 05.02.2017

Mange av våre eksterende kunder – både daglige ledere, linjeledere og verneombud -  har skaffet seg god opplæring i HMS-arbeid gjennom bruk av våre systemer og arbeid med tilpasning og bruk av våre HMS-håndbøker gjennom mange år. De har med andre ord allerede den kunnskap som kreves, uten å kunne dokumentere dette med et kursbevis, slik oppdragsgivere og tilsynsmyndigheter ofte etterlyser. Kravet i lov og forskrift er opplæring – ikke kurs. Men la gå med det – vi løser ditt behov for kursbevis på følgende enkle måte:

 

Du kontakter oss og sier at du ønsker å teste dine kunnskaper i HMS – enten som leder eller verneombud. Vi sender deg deretter en komplett systemhåndbok (hvis du ikke allerede har den fra før) som kursmateriale. Etter 14 dager får du en eksamensoppgave. Den besvarer du og returnerer til oss etter oppskriften i oppgaven. Dersom du har bestått prøven, kommer kursbeviset på e-post. Stort enklere kan det ikke gjøres.

Prisen finner du i vår nettbutikk.