Argus nærmer seg 100 ISO-sertifiserte foretak i sin database.

Arild Gustavsen - 31.01.2022

 

Ved ISO-sertifisering er det mange formaliteter. Det skal holdes orden på revisjonsplaner, revisjonsrapporter, statusrapporter, ledelsens gjennomgåelser, årlige klimagassregnskap, årlige kvalitetsregnskap, årlige regnskap for sikkert arbeidsmiljø, sertifikater, og ikke minst – datoer for når ting må gjøres for at sertifikater fortsatt er gyldige. Denne prosessen vokser rådgiverne våre over hodet, og derfor involveres nå backoffice i denne prosessen fra nå av. Det skal alle våre sertifiserte kunder takke og bukke for.