Argus sine dokumentsammensetninger ble nylig endret.

Arild Gustavsen - 18.03.2013

Det er det mange som ikke har fått med seg.

NB: Dokumentsammensetning = prosjektsystemer, overordnede styringssystemer, et utvalg av sjekklister og risikovurderinger i et prosjekt osv. Vi finner ikke noe mer dekkende ord pr. tid.

På bakgrunn av det nye regleverket om obligatorisk uavhengig kontroll – endret vi den 14. januar i år våre forslag til dokumentsammensetninger for BA-bransjen. Vi ser at mange har oversett det og minner om følgende:

PA-bok og byggeplassmapper er erstattet med basisdokumenter og tilleggsdokumenter for hvert fagområde. Vi arbeider også på spreng for å forbedre hele databasen, med hovedvekt på mer effektive sjekklister. Vi regner med å ferdigsstille dette arbeidet i løpet av våren. Men, ikke vent med å ta de nye dokumentsammensetningene i bruk. De holder vann overfor nytt regelverk. Det gjør ikke de gamle. Og ikke glem at vi gir opplæring over nett og lager prosjekter ferdig for deg – om du har smått med tid selv.