Argus sine vårkurs for praksiskandidater i anleggsmaskinfører faget er nå fulltegnet.

Arild Gustavsen - 04.02.2018

Det ble «stinn brakke i vår». Gjermundshaug/Musdalslien miljøet kapret alene til sammen 10 av plassene våre. Det betyr at de ønsker å ligge i forkant og aldri bli avvist i noen konkurranse på grunn av mangel på fagbrev blant ansatte. Vi anbefaler våre kunder å følge dette eksemplet og få andelen med fagbrev opp i virksomheten. Vi har allerede begynt å få interessenter til høstens kurs. Fristen for oppmelding er slik at vi må ha bindende påmelding innen utgangen av august. Det er mye administrativt rundt selve oppmneldingen, særlig dersom det er kandidater med skrive- og lesevansker. Og de har vi mange av i vår bransje, hvilket neppe er så rart. Man velger et praktisk fag fordi man vil gjøre noe praktisk. Tiden er inne for å tenke høstkurs. Ring opplæringsleder Arild Gustavsen på tlf. 913 66 163 dersom du er interessert.