Argus smeller til med kanontilbud på ISO-sertifiseringer for alle som håndterer Teams.

Arild Gustavsen - 04.01.2021

Den utrivelige koronapandemien har også enkelte positive elementer. Reisekostnader kan lett reduseres, og det samme gjelder tidsbruken. Man gjør det samme på 1 time på Teams som man gjør på 2 timer face to face.

Tiden er derfor inne for å be om korona–vintertilbud. ISO 9001 / 14001 / 45001 – fremtiden krever ISO- sertifikatet for både kvalitet, det ytre miljø og sikkert arbeidsmiljø. Og du må henge deg på før toget har gått fra perrongen. Ta kontakt med din rådgiver i Argus snarest mulig.