Argus styrker sitt ISO-konsept med nytt samarbeid.

Arild Gustavsen - 07.05.2023

Det er de akkrediterte sertifiseringsorganene NEMKO, Intertek AS, Dovre Sertifisering AS, Norsk Sertfisering AS og Verify AS som ønsker å gi våre kunder gode tilbud. «NEMKO» sliter litt med sin revisor- kapasitet i øyeblikket, men det vil løse seg. 

Vårt konsept er basert på ideen om at vi innhenter priser, vurderer tilbudene og gir deg som kunde gode anbefalinger. Revisor er den avgjørende faktor i ISO-arbeidet. Vi i Argus er derfor opptatt av å bli kjent med flest mulig revisorer for å kunne gi våre kunder de beste råd. Vi vil kunne si: hos deg passer Ola Normann. Derfor bør du velge f.eks. Verify – for Ola Normann arbeider der osv.

Videre bistår vi med å etablere et system for sertifisering og arbeider sammen med deg om implementering av systemet i din bedrift. Når vi mener din virksomhet er klar for sertifisering, «roper» vi på revisor, og da er det han som overtar. Det har med integritet å gjøre. Vi blir med deg som støtte i den første revisjonen, men vi blander oss ikke inn i revisors arbeid. Vårt samarbeid med sertifiseringsorganet går på det administrative, og ikke på bedømming av tilstrekkelighet. Der er revisor suveren. 

Så vil du være i trygge hender i din sertifiseringsprosess, tar du kontakt med oss i Argus og får et bindende tilbud på hele prosessen.