Argus tilbyr sikkerhetsrådgiver etter ferien 2016

Arild Gustavsen - 08.02.2016

Alle som transporterer farlig gods skal ha egen sikkerhetsrådgiver. Vi vil tilby dette som en tjeneste for kunder. Omfanget vil være i tråd med kravene i ADR-forskriften, dvs at vi stiller med en kompetent og godkjent rådgiver med hensyn på hvordan farlig gods skal håndteres, og avgir årlig den lovpålagte rapport til selskapet. Pris og omfang avtales nærmere. Det er strålende om du tar kontakt med oss om saken jo før jo bedre dersom behovet er der.