Argus tror det er gått prestisje i saken om iverksettelse av uavhengig kontroll

Arild Gustavsen - 20.08.2012

Kommunaldepartementet har helt klart registrert at troverdigheten de har hatt med hensyn på ny PBL er i ferd med å bli ødelagt av denne saken. Argus er i løpet av sommeren blitt overbevist om at tiden er inne for å tilby kurs i nytt regelverk. Vi har derfor endret våre kursplaner for høsten 2012. Du kan se vårt kursprogram under fanen "Kurs".

 

Sentrale temaer i på kursene i høst vil som du ser være:

» Egenkontroll / Uavhengig kontroll / Obligatorisk uavhengig kontroll.

» Hva kreves fremlagt av dokumentasjon?
» Hvordan skal inspeksjonen foregå?
» Hva gjør du når det oppdages feil?
» Hva gjør du når du er uenig med kontrolløren?
» Hvilken myndighet har egentlig kontrolløren?
» Kan kontrollen overprøves?

» Kurs i nytt HMS-regelverk for daglige ledere (erstatter alle gamle § 3-5 kurs – lovpålagt opplæring for ledere).

» Kurs i nytt HMS-regelverk for verneombud
   (opplegget her erstatter det tidligere 40 timers kurset som har endret karakter i nytt regelverk).