Blanketter fra Standard Norge - Brev fra DnB om Factoring

- 02.10.2013

Blanketter fra Standard Norge.
Blankettmodulen er nå oppe og står igjen, og i følge Standard Norge kan du nå trygt bruke blankettmodulen.

Orientering om brev fra DnB om Factoring
I dag er det blitt mer og mer vanlig at man setter bort arbeidet med å skrive ut fakturaer, postlegge dem og følge opp betalingen. Det er en avtale om slik administrativ factoring som er inngått mellom DnB og Argus, og ikke en avtale hvor vi har solgt våre fordringer mot forhåndsoppgjør fra banken. Argus får ikke fem øre fra DnB før kunden har betalt fakturaen. For oss var dette en måte å løse arbeidsoppgaver på uten å ansette flere folk.

Vi sender denne orientering fordi enkelte kunder har reagert på DnB sitt følgebrev - som etter vår oppfatning ikke var presist nok.

Vi opplyser også om at våre kunder nå kan velge mellom eFaktura (elektronisk faktura) eller papirfaktura.

Mva
Oss i Argus