Brønnborerne fikk sitt fagbrev-ønske oppfylt.

Arild Gustavsen - 11.05.2020

 

Det har i alle år vært en utfordring at det ikke finnes fagbrev for brønnborere. Men nå er ønsket oppfylt med en linje med navnet: Brønnborer fastland. Og slik markedsfører «Vilbli» fagbrevet:

Sentrale arbeidsoppgaver:

En brønnborer fastland jobber med boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling. Du jobber med:

  • boring etter grunnvann til hus, hytter, gårdsbruk og kommunale anlegg
  • miljøboring for grunnundersøkelser og overvåking
  • vurdering av grunnforholdene ved boring
  • valg av boremetode og utstyr
  • installasjon av pumpeanlegg og trykktank for vannforsyning
  • boring i berg og løsmasser
  • vedlikehold av borerigg, høytrykkskompressor og senkborhammer med tilhørende verktøy.