Bruk av gravemaskin-klo krever produktspesifikk og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Arild Gustavsen - 18.05.2021

 

Vi anbefaler deg og supplere omfanget av opplæringen med hvordan «kloen» absolutt ikke skal benyttes:

«Gravemaskinføreren brukte kloen på gravemaskinen og løftet fornærmedes bil opp i luften mens bilføreren satt inni. Ifølge politiet var bakgrunnen for hendelsen en konflikt i forbindelse med et konkursoppgjør.» (Hentet fra bygg.no) 

Det betyr kort og godt; Konkursoppgjør hører hjemme i retten, og ikke på byggeplass.