Bygge- og anleggsmarkedet er så absolutt ikke svart fremover.

Arild Gustavsen - 27.09.2020

 

Tidsskriftet Anlegg- og Transport har intervjuet Veidekke om utsiktene, og her er Veidekkes kommentarer: 

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.

Forutsatt at utviklingen av covid-19-pandemien ikke endrer seg vesentlig fremover, ligger det an til et tilfredsstillende aktivitetsnivå i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de nærmeste årene. Prognosen forutsetter at den forventede veksten i offentlig etterspørsel blir realisert. Generelt lavere investeringsvilje i næringsliv og husholdninger ventes å resultere i produksjonsfall på seks prosent i 2021, før fallet flater ut i 2022. Noen sentrale premisser ligger til grunn for prognosen:

- Denne relativt positive vurderingen forutsetter fortsatt offensiv satsing på bygg og anlegg i offentlig sektor, og vi vil se en tydelig dreining av entreprenørmarkedet i retning av disse kundesegmentene. Det gjelder i særlig grad prognosene for Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA. 

Med andre ord: Ingen grunn til dårlig nattesøvn.