Byggherren har ansvar for sine egne feil!

Arild Gustavsen - 20.05.2019

Høyesteretts nylig avsagte Sveen-dom er mye omtalt i disse dager. I denne dommen slås logisk sans eller sunn fornuft fast: Byggherren, som alle andre, må ta ansvaret for egne feil. Det har over tid utviklet seg en ukultur i anbudssammenheng. Den har bestått i at Byggherren alt for lett kommer klar svikten i egne leveranser til prosjektet. Vi snakker om både dårlig prosjektering (les anbudsgrunnlag) og for store og utydelige kontrakter. Når prosessen møter disse utfordringer sier byggherren; det burde dere forstått. Og i alt for mange rettsaker har de vunnet frem med den argumentasjonen.

Høyesteretts dommer skaper presedens – dvs. de underliggende rettsinstanser må forholde seg til høyesterettsdommer som «førende» for sine egne konklusjoner. La oss håpe det beste for bransjen i fremtiden.