CEEQUAL endrer navn til Breem Infrastructure.

Arild Gustavsen - 24.10.2022

Endringen knytter og styrker CEEQUAL-verktøyet tettere til BRE sin merkevarestrategi. Det nye navnet bringer infrastruktur inn i BREEAM-serien av produkter og bidrar til å demonstrere BRE sin helhetlige tilnærming til bærekraft. Verktøyets tekniske innhold og metodikk forblir det samme, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding.

I en overgangsperiode vil nøkkeldokumenter og informasjonskilder ha dobbeltittelen BREEAM Infrastructure (CEEQUAL). Dette navnet fases ut etter seks måneder.

Registrerte prosjekter som vurderes mot eldre versjoner av CEEQUAL-manualen (versjon 5 eller eldre) vil fortsatt få et sertifikat det står CEEQUAL på, opplyser de.
Alt iflg. bygg.no