Det arbeides på spreng for å få ny regjering til åendre AML og PBL

Arild Gustavsen - 23.09.2013

8 års innsats fra de rødgrønne har fjernet organisasjonsfriheten i Norge og gitt oss et stort byråkrati. Sterke krefter arbeider nå intenst for å få ny regjering til å gå offensivt ut med endringer i begge lovverk.

AML
De fleste riksentreprenører har organiserte ansatte i forbund som har inngått tariffavtale og får dermed lett igjennom en “norsjøturnus” for sine arbeidstakere når behovet melder seg. Det er så godt som umulig for underentreprenører å få ja på den slike søknader – dersom man ikke har organiserte i samme fagforbundet som oppdragsgiveren. Man ikke er forøvrig ikke garantert tariffavtale selv om man organiserer seg. Her er det mange fallgruver å trå i – og de man trår ned i – er omtrent umulig å komme opp av. Så se opp.

PBL
Høringsinstansene er også under lupen nå – og mange er opptatt av å redusere byråkratiet. I dag skal f.eks. NVE, (Sametinget), fylkeskommunen, Fylkesmannen, med flere, uttale seg selv i deminste byggesaker. Mange mener kommunen som besitter lokalkunnskapen bør kunne klare dette selv. Da sparer man først x antall svarbrev, fordi i dag svareralle de nevnte på slike fillesaker og i mangel på lokalkunnskap henvises gjerne til sentrale upresise databaser og det anbefales gjerne ekspertuttalelser om et eller annet. Derfor sparer man videre x antall påfølgende konsulentuttalelser og endelig mye kommunal saksbehandling. Samlet er det mulig å spare anslagsvis et par ukeverk på en fillesak + ergrelsene for søkeren. Vi ser frem til en effektivisering av byggesaken.