Det «grønne skiftet» sliter.

Arild Gustavsen - 20.11.2023

I de siste ukene, nå rett før det nye anskaffelsesregelverket om krav til 30% vekting på miljø iverksettes, ser vi en interessant trend i markedet (www.bygg.no). Offentlige byggherrer, som private forståelig nok, vegrer seg for å sette miljøkrav til byggverk og anlegg. Det koster rett og slett for mye. «Dyrtiden» merkes også i det offentlige, og budsjettene strekker ikke til. Flere og flere prosjekter som kunne gitt store klimaløft settes på vent. Og byggestopp er ikke bra. Eller parkeres for godt, som de store vindparkene til havs. Senest sist uke stoppet danske Ørsted fire store vindkraftanlegg.

Det må være tillatt å stille spørsmål om hvor gjennomtenkt det nye anskaffelsesregelverket er på akkurat dette tidspunktet. For oss som står litt på sidelinjen og observerer hva som skjer er en ting ganske åpenbart; konsekvenstenkning er ikke dagens regjering sin store styrke. Og vi føler med våre kunder.