Det «syndes» i ett sett ved offentlige innkjøp.

Arild Gustavsen - 05.03.2017

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har fastslått at det ikke er adgang for offentlige oppdragsgivere å kreve sentral godkjenning som vilkår for å tildele oppdrag. Dette faktum ble publisert på DiBk sin hjemmeside senhøstes i 2016. Men fortsatt er det et krav om sentral godkjenning ved oppdrag for en rekke offentlige virksomheter, senest for en av våre kunder sist uke. Dette er verken mer eller mindre enn ugreit. Man må være en privat oppdragsgiver for å kunne kreve sentral godkjenning ved tildelig av oppdrag.