Det varsles at Erling Rolstad AS er valgt ut av Nye Veier til forberedende arbeider for strekningen E6 Storhove – Øyer. Vi gratulerer.

Arild Gustavsen - 31.01.2021

 

Med det fokuset Nye Veier har på sertifiserte systemer, er det tvilsomt om Rolstad hadde vært en aktuell kandidat uten sin 9001/14001 sertifikater. Tiden er inne for å få sertifikater på plass. Teams-tidsalderen reduserer også kostnadene for alle som ser behovet og trenger vår hjelp. Velkommen til å ta kontakt.