DiBk endrer forvaltningsmessig praksis med hensyn på Sentral Godkjenning.

Arild Gustavsen - 02.06.2020

 

All praksis knyttes nå til foretakets faglige ledelse. I praksis betyr dette at dersom en faglig leder i et foretak slutter – og all praksis er knyttet til denne faglige leder fra før – er foretaket uten kompetanse. Dersom Sentral Godkjenning skal opprettholdes – må det ansettes en ny faglig leder med kompetanse fra tidligere arbeidsgivere. Foretakets praksis er i en slik vurdering verd null og niks. Det er drøyt spør du oss, og det vitner om en total forståelse hvor den reelle kompetansen er i et foretak. Dette er særlig dramatisk for foretak som påtar seg oppgaver i tiltaksklasse 3. Vi drømmer om at den kompetanse som vitterlig er «i» et foretak – hos alle ansatte som har deltatt i oppgaver med eller uten utdanning – en dag skal bli noe verd. Dette er kort og godt latterlig, og undergraver en ellers god ordning.