DiBk har enda ikke endret datoen 1. Juli 2018 på tross av at de bekrefter på sin hjemmeside at overgangsordningen med hensyn på utdanning for foretak med godkjenning fra før 31.12.2015 er forlenget til 1. Januar 2020.

Arild Gustavsen - 16.04.2018

Men – NB: Overgangsordningen gjelder søknad om fornyelse – intet annet.

Overgangsordningen gjelder for foretak som hadde en sentral godkjenning 31.12.2015 og som ønsker å fornye denne. Disse foretakene vil få fornyet godkjenningen, så fremt det ikke har vært større endringer i foretaket. Dermed vil ikke noen foretak bli "avskiltet" i overgangsperioden, sier Morten Lie.

Overgangsordningen gjelder bare kravene til utdanning og praksis. Seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, er de samme som for alle som søker sentral godkjenning.