DiBk har sluppet trollet ut av esken.

Arild Gustavsen - 02.11.2015

80% av alle sentralt godkjente foretak i UTF for Grunn- og terrengarbeid vil etter 1. Januar 2016 ikke få fornyet sin sentrale godkjenning i tkl 2 med fagbrev som grunnutdanning og omfattende praksis. Fra 1. Januar 2016 er det kravene i SAK10, se side 233 og 234 i boken Ansvarsrett fra Argus. Kravet i tkl 2 er minimum teknisk fagskole og  3 års praksis etter endt utdanning. Med et enkelt grep endres forvaltningsmessig praksis. Når det er sagt, betyr jo akkurat dette med en redusert sentral godkjenning fint lite. Den sentrale godkjenningen betyr jo intet for byggesaken etter 1. Januar 2016.

 

Utfordringen

Utfordringen er at kommunene heller ikke har adgang til å redusere på kravene til oppgaver som skal utføres i tkl 2 under tilsyn etter egenerklæring fra foretaket i den konkrete byggesaken. De kan kun gjøre unntak for tiltak i tkl 1. Regelverket strammes nå inn på en slik måte at vi tror det vil bli vanskelig å finne kompetente foretak for gravearbeider i tkl 2. Vi tror DiBk skyter seg selv i foten med denne forvaltningsmessige endring.