DiBk kjører på med digitalisering av søknadsprosessen.

Arild Gustavsen - 21.06.2020

 

Årlig behandler norske kommuner rundt 90 000 byggesøknader, og digitale nabovarsler innebærer store besparelser for søkere, som ikke lenger behøver å sende ut varsler i rekommanderte sendinger. Det er snakk om milliarder.

– Gevinstpotensialet bare for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig i et femtenårsperspektiv – til sammen nærmere 5 milliarder kroner, sier Bjørnstad. – Den store interessen for løsningen som vi nå ser, tyder på at dette er realistiske beregninger.

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert valideringsportal. Fellestjenester BYGG er det største digitaliseringsløftet i DiBKs arbeid med å digitalisere byggesøknader så langt.

NB:
DiBk sine digitaliseringsprosjekter i byggesaker vil på sikt få konsekvenser for vår Blankettmodul. På et eller annet tidspunkt vil det være naturlig at vi avslutter vedlikeholdet av denne og lar den «hvile» som et arkiv så lenge det er relevant. Når utfasingen skjer – får våre brukere høre nærmere om. Uansett oppfordrer vi alle brukere av Argus Blankettmodul til å kikke på DiBk sine løsninger. Så langt vi erfarer er brukerne fornøyd med utviklingen av portalen.