DiBk sjokkerer med sitt fokus på systembruk ved fornyelser.

Arild Gustavsen - 13.04.2015

Dersom det her i landet var blitt innført fartsgrenser for første gang for 18 år siden, og poilitiet først nå satte opp sin første radarkontroll – hva tror du landets sjåfører hadde sagt?

De visste jo at det var en fartsgrense, men ingen håndhevet den. Derfor kjørte de som de ville helt til politiet en dag stod der..

Forrige uke fikk vi følgende spørsmål om tilleggsopplysninger ved søknader om fornyelse:

"Vennligst send oss kopi av dokumentert prosjektering, samt nødvendige kvalitetssikringsdokumenter for utførelsen i referanseprosjekt nr. 2 i deres søknad om fornyelse."

Den var lei. Intet system hadde vært i bruk. Ingen rutiner i tråd med kravene i SAK10 var på plass. Ingen organisasjonsplan som viser oppgavefordeling og kompetanse, ingen identifikasjon av krav som det skulle kontrolleres opp i mot. Regelverket er 18 år gammelt. Nå skjer det noe. Kom i gang med systembruk umiddelbart om du ønsker å beholde din sentrale godkjenning.