DiBk skrur til med hensyn på dokumentasjonskravene.

Arild Gustavsen - 25.08.2019


Følgende produkter skal nå ha ytelseserklæring ved overlevering: 
 

1. Baderomsmoduler

2. Brannkvalifisert fugemasse

3. Byggemoduler i stål

4. Byggemoduler i tre

5. Elementer i tre

6. Hulldekkeelementer

7.  Prefabrikkerte stålkonstruksjoner

8. Påhengsfasader

9. Radonmembran

10. Rør og rørdeler i betong

11. Sandwichelementer

12. Sikkerhetsglass

13. Styrkesortert konstruksjonsvirke

14. Takbelegg med asfalt

15. Takstoler

16. Trapper i stål eller tre

17. Utvendig fasadekledning

18. Veggelementer i betong

19. Vindsperrer på rull

20. Vinduer (uten brannegenskaper).
 

Og lurer du på mer, kan du følge produktveiviseren på www.dibk.no.