DiBk skrur til på systemkravene.

Arild Gustavsen - 09.11.2015

Nå holder det ikke at du har gode rutiner. Du må ved tilsyn bevise at du følger dem, og det må du gjøre skriftlig. Siste tilsyn fra DiBk viste at man måtte dokumentere skriftlig at man hadde vurdert innleide UE på de kriterier som står i rutinen. Vi nærmer oss nå krav på nivå med en sertifisering etter 
EN NS-ISO 9001.