Digitale løsninger seiler opp som viktige interesseparter.

Arild Gustavsen - 14.03.2021

 

For deg som er sertifisert, er digitale løsninger nå akseptert av sertifiseringsorganer som en interessepart. Og det er slett ikke dårlig. Koronapandemien har i alle fall gitt oss løsninger vi før ikke ante fungerte. Nå er vi snart så drevne på Teams, at risikoen for at «stiene gror igjen» vokser. Men brukt med fornuft, er våre nye møtesteder en ren gave. Byggemøter, forhandlinger, revisjoner osv. Vi tror dette handlingsmønsteret er kommet for å bli. Til glede for de fleste, og sorg for reiselivsnæringen som tvinges til å finne nye løsninger. Vi i bygg og anlegg har vært mer enn heldige i forhold til svært mange. 

Og vi oppfordrer alle våre ISO-sertifiserte kunder til å se på både behov- og forventninger omkring temaet, samt risiko- og muligheter neste gang du gjør en gjennomgang av konteksten.