Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) kjører tilsyn med produktdokumentasjon for påhengsfasader og sikkerhetsglass nå i høst.

Arild Gustavsen - 19.09.2016

Produktegenskaper skal dokumenteres. Tilsynet vil bli gjennomført som et dokumenttilsyn. Det vil si at direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte. 

Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforordningen og i henhold til de harmoniserte produktstandardene som hører inn under forordningen. Dette betyr at påhengsfasadene skal ha produktdokumentasjon i henhold til standarden NS-EN 13830:2003. Herdet og laminert sikkerhetsglass skal ha produktdokumentasjon i henhold til NS-EN 12150-2:2004 og NS-EN 14449:2005. 

- Både herdet og laminert sikkerhetsglass og påhengsfasader skal ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk og være CE-merket, understreker ansvarlig for tilsynskampanjene, rådgiver Hanne Prestmo i Direktoratet for byggkvalitet.

 

Kilde: DiBk´s sitt nyhetsbrev forrige fredag.