Direktoratet presiserer dokumentasjonskravene i TEK17

Arild Gustavsen - 03.05.2020

 

DiBk skriver: Vi får en del spørsmål om krav til dokumentasjon i forbindelse med byggeprosjekter. Noen lurer på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder der det ikke er spesifisert i enkeltkapitler i TEK17. Derfor ønsker vi å understreke at kapittel 2 beskriver hvilke forskriftskrav som skal dokumenteres. Kravene gjelder for det ferdige byggverket, sier Christine M. Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Kravene til dokumentasjon er satt for å sikre at prosjektering, produkter og utført arbeid er i samsvar med forutsetningene og at det ferdige byggverket oppfyller myndighetskravene.

Dokumentasjonskravene i kapittel 2 gjelder for kravene i alle kapitlene i TEK17 – uavhengig av om det er spesifisert krav til dokumentasjon i enkeltkapitler eller ikke!