Endringen i Forskrift om HMS- kort og om kravet til elektroniske overvåkningslister i BH kom som julekvelden på kjærringa for 14 dager siden.

Arild Gustavsen - 27.06.2016

HMS-kort

HMS-kort er det samme som Byggekort. Hjemmel her ligger i en egen forskrift. Den er revidert og gir utvidede fullmakter til alle med HMS- ansvar på byggeplassen fra 1. juli. Imidlertid er det mange som mener at disse fullmakter strider mot personvernet og BNL- er i dialog med departementet om saken. Vi antar at forskriftsendringen utsettes – eller endres. Men HMS-kort skal du ha på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.

 

Oversiktslister

Oversiktlister er det samme som mannskapslister. Disse har hjemmel i Byggherreforskriftens § 15. Fra 1. Juli skal disse føres elektronisk, hvilket betyr i et format som ikke kan endres. Vi ser noen kreative sjeler foreslår jevnlig avfotografering av manuelle lister. Vi er redd du blir lei den øvelsen fort, og tilbyr markedet leie eller kjøp av enkelt utstyr som kan monteres på byggeplass etter eget ønske. Du trekker kortet når du kommer og når du går. Prisene vil være til å leve med. Vi inngår sannsynligvis avtale med underleverandør denne uken, og kommer tilbake med full informasjon og gode tilbud i e-post til alle våre kunder nå før ferien.

 

Men det er to vilkår for at kravet om oversiktslister gjelder. 

  1. Tiltaket må gå over mer enn 30 dager eller omfatte mer enn 500 arbeidstimer.
  2. Jobben som gjøres må være for en profesjonell part – ikke en privat forbruker.

 

Sluttkommentar:

Vi tror at dette kan bli endret noe, men at det i det vesentlige vil bli en kraftig innskjerping av dagens ordning. Så snart vi vet noe mer, gir vi lyd i denne spalten.