Endringer i Byggherreforskriften på gang.

Arild Gustavsen - 21.09.2020

I skrivende stund er ingen endringer trått i kraft. Argus følger utviklingen med sine argusøyne. Det vi vet vil komme ila kort tid er blant annet følgende; Terskelen for forhåndsmelding blir sannsynligvis senket fra hhv. 30 virkedager/500 dagsverk til 15 virkedager/250 dagsverk. Det betyr en halvering av terskelen som vil innlemme vesentlig flere prosjekter i ordningen. Men det aller viktigste vi antar kommer, er at det settes vesentlig større krav til Byggherren enn hva som er tilfellet i dag. Det er gode grunner for å ønske endringene velkommen. Endringene som kommer vil påvirke alle med ISO 45001 sertifikat.