Endringer i Forskrift om Utførelse av Arbeid (FUA) med hensyn på "arbeid i høyden».

Arild Gustavsen - 31.08.2015

Hele kapittel 17 er endret. Er du smart benytter du Google-søk, og kommer rett til Lovdata når du skal lese hele kapitlet. For å gi den en smakebit på det vesentlige, finner du § 17-1 nedenfor. Vårt råd er; ta disse regler på alvor. Om du ikke har gjort det, er du i trøbbel den dagen ulykken skjer.

 

§ 17-1. Risikovurdering og krav til arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til at:

a)

kollektiv fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr,

 

b)

arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger,

 

c)

stillaser skal være stabile og at underlaget har tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastningene som det blir påført,

 

d)

arbeidet utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig skal arbeidsgiveren velge det arbeidsutstyr som på best mulig måte opprettholder sikre arbeidsforhold,

 

e)

atkomstveier tilpasses etter hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, hvor lenge de er i bruk, og atkomstenes høyde,

 

f)

atkomstveier kan brukes til evakuering i en nødssituasjon,

 

g)

forflytning mellom atkomstveier og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer ikke medfører ytterligere risiko for fall og

 

h)

det monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig. Kollektive fallsikringsinnretninger kan kun være gjennombrutt på atkomststeder med stiger eller trapper.

Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.